EDIFICIS ANNEXES A LA CASA I INSTAL·LACIONS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL

Les instal·lacions de l'Aula de Natura són aquelles que permeten que la casa funcioni com a centre d'educació ambiental i engloba des d'edificis de serveis fins a projectes mediambientals.

Edifici d'energia fotovoltàica

Bassa d'amfibis

Camps d'activitats

Actualment estem reformant algunes instal·lacions per instal·lar-hi: estació meteorològica, museu d'història, flora i fauna, petita granja...